• emak@fsm.edu.tr

Prof. Dr. Cemil Öztürk


 

EPDAD’ın Akreditasyon ve Uluslararasılaşma Faaliyetleri:
Eğitim Fakültelerinin Uluslararası Profilinin Gelişimi
Üzerine Bir Değerlendirme

Prof. Dr. Cemil Öztürk
EPDAD Yönetim Kurulu Başkanı -
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi

 

Türkiye’de yükseköğretim kalite güvencesi sistemi Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülmektedir. YÖKAK kurumsal dış değerlendirme ve akreditasyon faaliyetlerini kendi eliyle yürütürken program değerlendirme ve akreditasyon yetkisini kalite kuruluşlarına devretmiştir. Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) bu kuruluşlardan biridir. 2021 yılı itibariyle Türkiye’deki aktif öğretmen eğitimi lisans programlarının %16.2’sini akredite etmiştir. EPDAD yapı ve işleyiş bakımından ESG Bölüm 2 ve 3’teki standartlara sahiptir. Eğitim fakülteleri programlarını akredite ederken de ESG Bölüm 1’de yer alan standartları esas almaktadır. EPDAD’ın faaliyetlerini ESG’ye göre yürütüp yürütmediği hem YÖKAK hem de üyesi/işbirliği içinde olduğu uluslararası kuruluşlar tarafından izlenmektedir. Aynı şekilde program değerlendirme çalışmalarına yabancı uzmanlar da katılabilmektedir. Böylece uluslararasılaşmayı stratejik bir hedef olarak hayata geçiren EPDAD, bir yandan sürekli gelişim/iyileştirme ilkesiyle model bir kalite kuruluşu olmaya diğer yandan da eğitim fakültelerinin profillerinin uluslararası kriterlere yükselmesine katkıda bulunmaktadır.

 

Özgeçmiş

1985’te Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü’nden mezun oldu. 1991’de Atatürk Devrinde Öğretmen Yetiştirme Politikası ve Öğretmen Yetiştiren Kurumlar adlı teziyle Doktora derecesi aldı. Aynı Fakültede 1988’de Araştırma Görevlisi, 1996’da Doçent, 2001’de Profesör oldu. Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Eğitim Tarihi, Tarih Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitimi alanlarında bilimsel yayınlar yaptı; 13’ü kitap olmak üzere toplam 118 esere imza attı. Lisans ve lisansüstü ders verdi. 35 doktora tezi yönetti, 80 yüksel lisans tezine danışmanlık yaptı. Bazı bilimsel faaliyetlerin kurumsallaşması ve sürdürülebilirliği için önemli çalışmalara imza attı. Bunlardan bazıları şunlardır: Eğitim Fakülteleri Dekanlar Konseyi (EFDEK) kurucu başkanlığı; Öğretmenlik Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) kurucu kurul başkanlığı ve Yönetim Kurulu Başkanı (2014-2021); Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği (SBEB)’in kurucu başkanlığı ve onursal başkanlığı; Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi kurucusu, baş ve eş editörlükleri; Marmara Üniversitesinde dekanlık dahil pek çok yönetim görevi; YÖK Öğretmen Yetiştirme Çalışma Grubu üyesi; Yükseköğretim Kalite Kurulu değerlendiricisi. Bu çalışmaları dolayısıyla ödülleri aldı.