• emak@fsm.edu.tr

Sinem TORAMAN


Metodolojide Mükemmeli Yakalamak Ne Kadar Mümkün?

Karma Yöntemler Araştırması

Sinem Toraman, Ph.D.

Cincinnati Children’s Hospital Medical Center

Karma yöntemler araştırması, kompleks araştırma sorularına cevap bulmak için kullanılan ve belirli bir amaç doğrultusunda nicel ve nitel verilerin toplanmasını, analiz edilmesini ve entegre edilmesini barındıran bir araştırma yöntemidir.  Son yıllarda farklı disiplinlerde ve alanlarda oldukça popülerlik kazanan karma yöntemler araştırması, uygulamaları ve metodolojide kalite anlayışları ile de büyük önem kazanmıştır.  Bu konuşma kapsamında karma yöntemler araştırmasının uygulanma amacı, eğitim araştırmalarındaki yeri ve bu metodolojinin araştırmacılara sağladığı avantajlar ele alınacaktır.  Konuşmacı, karma yöntemler araştırmasına ilişkin soru ve sorunlara değinerek katılımcılara bu metodolojiyi en iyi şekilde kullanmaya ilişkin öneriler sunacaktır.

Özgeçmiş

Sinem Toraman, Ph.D. Amerika Birleşik Devletleri Cincinnati Üniversitesi’nden uygulamalı araştırma yöntemleri alanında yüksek lisans (2019) ve nicel ve karma yöntemler araştırması alanında doktora (2021) dereceleri almış; karma yöntemler araştırması alanında uzmanlaşmıştır.  Şu an Cincinnati Çocuk Hastanesi Sağlık Merkezi’nde doktora sonrası araştırmalarına devam eden Dr. Toraman, Sağlık Eşitsizliği Çalışma Grubu’nu yönetmekte ve multidisipliner bir ekip ile uluslararası araştırmalar yürütmektedir.  Eğitim, sağlık bilimleri, psikoloji ve sosyal hizmetler gibi çeşitli alanlarda makale, kitap bölümü ve teknik raporlar yayınlamış olan Dr. Toraman, aynı zamanda MAXQDA nitel ve karma yöntemler araştırması veri analizi programı sertifikalı eğitmeni olarak da çok sayıda eğitim ve webinar düzenlemiştir.