• emak@fsm.edu.tr


  ÖNEMLİ TARİHLER

 Kongre Tarihi: 18-19 Aralık, 2021

 Bildiri Gönderimi için Son Tarih: 10 Aralık 2021

 Tam Metin Gönderimi için Son Tarih: 16 Ocak 2022

 *Kabul edilen bildirilere süreç içerisinde Kabul Mektupları e-posta yoluyla iletilecek olup nihai liste kongre web sayfasında ilan edilecektir.

 *Kabul edilen tam metinler Journal of Sustainable Education Studies Dergisinde Şubat ayında özel sayı olarak yayımlanacaktır.